GoPro HERO3+ gaat niet meer aan (oplossing) (NL/EN)

GoPro HERO3+ gaat niet meer aan (oplossing)Je hebt een GoPro HERO3+ (Black of Silver Edition) camera, en die gaat ineens niet meer aan?
Of wellicht gaat ie alleen aan als je hem aan de lader hangt, of de batterij even los haalt, maar na een poosje gaat ie dan toch weer niet aan?

Alles al geprobeerd? Ben je er helemaal klaar mee? Lees dan verder!

Firmware de boosdoener

Want… de oplossing is simpel. In ons geval tenminste, en geldt voor het geval je GoPro HERO3+ Black of Silver Edition voorzien is van GoPro firmwareversie 2.0.

Die firmware is namelijk de boosdoener. Tuurlijk voegt die laatste firmware wat opties toe, als hogere framerate op PAL, Protune, etc., maar om eerlijk te zijn gebruiken wij die mogelijkheden toch niet (voor onze RC-doeleinden).

Wij hadden dus dezelfde ellende met onze HERO3+ Black Edition (ging niet meer aan), en uiteindelijk dachten we dat de batterij stuk was, of de camera zelf het loodje had gelegd. Typ je het probleem in op Google (zoek zelf maar eens) en het internet staat letterlijk BOL van exact dezelfde klacht.
Na heel wat getest en het bijna willen opgeven, stuitten we op de voorlaatste firmware: versie 1.04. Nota bene de versie die erop stond toen we de GoPro binnen kregen, en voordat we de update naar 2.0 hadden uitgevoerd. Waarom we niet direct het verband zagen dat de problemen zich niet lang na het uitvoeren van die update voordeden, is even een raadsel…

Downgrade wél mogelijk

Het mooie is dat GoPro zelf geen eerdere firmwareversies aanbiedt, en ook claimt dat een downgrade van de firmware de camera onherroepelijk beschadigt (aldus hun faq).
We hebben maar gewoon de gok genomen (er was toch niet meer te werken met de camera) en de downgrade uitgevoerd, gewoon op de upgrade-manier, en … dat werkt gewoon.

En dat is dus de oplossing

En dat is gelijk de oplossing: draai firmwareversie 1.04.
Hij deed het immers prima out-of-the-box (in ons geval was dat dus met 1.04) en dat doet ie nu ook weer. Geen Protune dus, geen extra videomodi en framerates…. maar die gebruiken we toch niet! En veel anderen met ons denken we ook niet.
Je hebt immers liever een camera die gewoon aan springt wanneer je dat wilt, niet?
Van versie 2.0 blijven we dus lekker af, en we zijn benieuwd wat een volgende firmwareversie op dit vlak met de camera gaat doen.
Opgelost dus.

Download en downgrade naar versie 1.04

Wij hebben de firmwareversie 1.04 voor je klaargezet om te downloaden.
Pak het gedownloade ZIP-bestand uit, plaats de drie bestandjes in een map met de naam “UPDATE” op je MicroSD-kaart, kaartje in je GoPro, en zet de camera aan. Dit aanzetten is nu dus nog even het probleem, maar blijf dat even proberen met de aangesloten lader, batterijtje eruit en erin; op een gegeven moment moet het lukken. De update (downgrade dus) naar versie 1.04 zal beginnen, en na voltooien zal je camera het weer als vanouds moeten doen.
In ieder geval dus in ons geval!

LET OP: dit artikel en de firmware is uitsluitend bedoeld voor de GoPro HERO3+ Black en Silver Edition!


ENGLISH VERSION

GoPro HERO3+ won’t turn on anymore (solution)

GoPro HERO3+ gaat niet meer aan (oplossing)You have a GoPro HERO3+ (Black or Silver Edition) camera, and suddenly it won’t turn on anymore?
Or perhaps it only turns on when connected to the charger, or when you remove the battery, but after a while the camera won’t turn again?

Tried everything already? Are you totally done with it? Then read on!

 

Firmware is the culprit

Because… the solution is simple. At least in our case it was, and applies in the case your GoPro HERO3+ Black or Silver Edition is running GoPro firmware version 2.0.

That particular firmware appears to be the evil-doer. Of course that latest firmware adds some features, like higher framerates for PAL, Protune, etc., but to be honest we don’t use those anyway (for our RC purposes).

So we had the same misery with our HERO3+ Black Edition (wouldn’t turn on anymore), and eventually we thought that the battery went bad, or the camera itself had kicked the bucket.
Look this problem up in Google (go on, have a look) and you’ll see that the internet is flooded with exact the same case.
After a whole lot of tests and almost giving up, we came across the previous firmware: version 1.04. Sure enough the version that was on our GoPro when we first got it, and before we performed the update to 2.0. Why we didn’t directly see the connection of the problems starting not long after that update remains a mystery to us…

Downgrade IS possible

Funny thing is that GoPro themselves don’t offer earlier firmware versions, and also claims that a downgrade of the firmware will irrevocably break your camera (as stated in their faq).
We just took the gamble (we couldn’t do anything with the camera anyway now) and performed the downgrade, just as if it were an upgrade, and … that worked just fine.

So that is the solution

So that is your solution right there: run firmware version 1.04.
It surely worked fine that way right out of the box (in our case that was with 1.04 in the first place), and so it does now again. So no more Protune, no more extra video modes and framerates…. but we don’t use those! And we think a whole lot of people with us.
You’d rather prefer a camera that just turns on when you want it to, don’t you?
We keep our hands off version 2.0, and we are looking forward to see how a future firmware release will behave in this particular context.
So, problem solved.

Download and downgrade to version 1.04

We have made firmware version 1.04 ready for you to download.
Unpack the downloaded ZIP file, place the three files in a folder with the name “UPDATE” on your MicroSD card, place the card in your GoPro, and turn on the camera. Now that might still be a problem now of course, so keep trying with the connected charger, battery out and in again, it should work eventually. The update (actually downgrade) to version 1.04 will start, and after completion your camera should function as usual again.
In any case, it did in our case!

PLEASE NOTE: this article and the firmware are solely intented for the GoPro HERO3+ Black and Silver Edition!

Eén reactie:

  1. Geldt dit alleen voor de Hero 3+ of ook voor de Hero 3 Silver.
    Ik heb namelijk hetzelfde probleem ! Baal er enorm van.

Geef een reactie